Op 27 september had ik het voorrecht om een workshop te organiseren voor een divers publiek bestaande uit directeuren, ondernemers en HR-managers. Deze workshop is onderdeel van een vierluik van kennissessies die we dit jaar organiseren met De Jong accountants & adviseurs, Bryn, Fiscuraat en Qapitaal. Wij adviseren onze klanten graag in de breedte en gaan hierbij voor een integrale aanpak, waarin de verschillende vakgebieden op elkaar aansluiten. Deze kennissessies sluiten naadloos aan op die gedachte.

Van strategie naar executie

De kern van de workshop, getiteld ‘Van strategie naar executie’, draaide om het exploreren van de waarde van HR binnen organisaties. Het bleek een waardevolle gelegenheid om samen diepgaand te reflecteren op de cruciale rol die HR speelt in de groei, innovatie en uiteindelijke bedrijfsresultaten.

De interactie en de discussies tijdens de dag waren bijzonder verrijkend en inspirerend. We kwamen tot de conclusie dat HR zijn volledige impact kan realiseren wanneer het naadloos aansluit bij de overkoepelende organisatiestrategie. Dit was de basis waarop de rest van de workshop werd opgebouwd.

Employee journey als krachtig instrument

Een hoogtepunt van de dag was de diepgaande verkenning van de ‘employee journey’ en hoe dit concept als een krachtig strategisch instrument kan fungeren om weloverwogen beslissingen te nemen op het gebied van HR. Samen met de deelnemers ontrafelden we de reis van de medewerker, koppelden we deze aan de organisatiestrategie en vertaalden het naar investeringen in HR. Dit alles aan de hand van een casus.

We sloten de dag af met het inzicht en de overtuiging dat HR, wanneer vormgegeven binnen de organisatiestrategie, daadwerkelijk een katalysator kan zijn voor groei, innovatie en uiteindelijke bedrijfssuccessen. Onze dank gaat uit naar alle deelnemers en de actieve deelname die ze hebben getoond. De bereidheid om kennis te delen, ideeën uit te wisselen en ervaringen te delen was mooi en bleek de drijvende kracht achter het succes van deze workshop.

Mocht je de workshop gemist hebben en toch geïnteresseerd zijn in de employee journey, de strategische kant van HR en de koppeling tussen die twee, laat het ons weten. Ik kom graag langs om je bij te praten.

Door: Gijs Outmaijer, Qapitaal.