DISCLAIMER

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Hoewel De Jong Accountants en Adviseurs ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan De Jong Accountants en Adviseurs niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. De Jong Accountants en Adviseurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. De Jong Accountants en Adviseurs raadt u aan hen te raadplegen over de wijze van aanwending van informatie.

Copyright
Het is zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Jong Accountants en Adviseurs niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en/of foto’s die worden verstrekt door fiscuraat.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

Juridische geldigheid van de disclaimer
Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.

Overig
Mocht u problemen ondervinden op onze website, laat ons dit dan weten door ons een e-mail te sturen. Wij zullen dan onze uiterste best doen het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.