MKB ondernemers moeten vaak vandaag keuzes maken die impact hebben op de toekomst van de onderneming. Het belangrijkste wat de ondernemer bezighoudt is die toekomst. Hoe zorg ik dat ik relevant blijf in mijn markt en dan wel op zo’n wijze dat ik mijn ambities kan verwezenlijken met een goede financiële basis? Dát is waar de toekomstgerichte accountant is ontstaan.

In de laatste 10 jaren zijn we over deze vragen in gesprek gegaan met onze klanten. Wat houdt jou en jouw onderneming bezig en wat kun je doen om de waarde van het bedrijf te behouden of te vergroten? In beginsel gaat het in die gesprekken om 3 dingen:

  • Groeiambitie
  • Groeigelegenheid
  • Groeikracht

Hierover samen sparren, biedt de ondernemer veel inzichten. Maar sparren alleen is niet genoeg. Als we iets hebben geleerd van onze samenwerking met ondernemers is het dat de ondernemer hulp wil bij het uitvoeren van zijn plannen. Het meeste kan hij zelf. Hij is de vakman, hij kent de markt en de klanten en hij weet hoe hij zijn product of dienst het beste in de markt kan zetten. Maar ook de zaken daaromheen zijn juist belangrijk. We leerden dat succesvolle ondernemers de volgende zaken binnen hun organisatie op orde hebben:

  • Heldere strategie en propositie
  • Georganiseerde interne organisatie
  • Goede mensen
  • Solide financiële fundering.

Op deze gebieden brengen wij onze kennis en ervaring samen en begeleiden wij organisaties naar de toekomst.

De Groeimonitor

Maar terug naar het uitvoeren van plannen. Een plan maken is één, het ten uitvoer brengen is de volgende stap. Daar helpen we de ondernemer bij. We hebben het dan over executiekracht. Daarvoor hebben we de groeimonitor bedacht. Hiermee maakt de ondernemer zijn inzichten concreet, stelt hij zijn focus vast en zorgt hij ervoor dat de plannen ook worden uitgevoerd. Dat is dus geen theorie, maar praktijk.

Die executiekracht gunnen we ook andere ondernemers. En daarom organiseren we periodiek de zogenaamde themasessies. Dit zijn bijeenkomsten voor alle ondernemers (dus niet alleen voor onze klanten) waarin we aspecten van de Groeimonitor bespreken. Dat doen we niet zelf. We laten juist ondernemers die ervaring hebben met de Groeimonitor vertellen over hun uitdagingen, kansen en aanpak. Ook zijn de sessies praktisch waardoor de gasten zelf kunnen ervaren hoe je met een pragmatische aanpak snel inzichten kunt krijgen en acties kunt beschrijven.

Tijdens de volgende bijeenkomst op 15 juni staat de groeimonitor centraal.
Wil je hierover meer weten? Neem dan contact met ons op.

Door: Maarten van Bijsterveldt.