Het aantal snelgroeiende bedrijven is het afgelopen jaar in Nederland met bijna 20 procent toegenomen Er is een brede groeispurt waarneembaar onder gevestigde MKB-bedrijven die nieuwe groeipaden realiseren. Voor het eerst sinds jaren groeien er meer Nederlandse bedrijven dan er krimpen. Toch hebben MKB ondernemers de afgelopen jaren te maken gehad met verschillende tegenslagen, zoals COVID, de oorlog in Oekraïne alsmede  de wereldwijde prijsstijgingen van grondstoffen en energie. Desondanks blijven ondernemers ruimte zien voor groei.

Focus en daadkracht
De focus van de MKB-ondernemer ligt van nature op de omgeving waarin hij opereert. De markt, de klanten en de economische factoren. Onze ervaring leert echter dat juist de aandacht voor de inrichting van de organisatie belangrijke factoren zijn voor groei. Dit zijn factoren waar je als ondernemer zelf invloed hebt. Ondernemerschap dat tot uiting komt in een duidelijke ambitie, sterke visie en een heldere strategie, geeft de ondernemer focus en daadkracht. Hierdoor is hij beter in staat zijn product/dienst te vermarkten en zijn bedrijfsvoering verder te optimaliseren. Deze laatste pijler geeft kracht aan de organisatie die nodig is om klanten te bedienen en een voorsprong te nemen op je concurrenten.

Het recept voor groei
Meer dan ooit is de capaciteit van de ondernemer om te veranderen van belang. Transitie door innovatie, nieuw klantgroepen, andere klantkanalen, andere producten en nieuwe (geautomatiseerde) processen zijn noodzakelijk om in deze markt te kunnen blijven groeien.

Geen gemakkelijke opgave. Hoe ga je hier als ondernemer mee om? De ervaring met MKB bedrijven en onze kennis op het gebied van de interne organisatie van bedrijven heeft ons de afgelopen jaren veel geleerd. We weten dat het belangrijk is dat de ondernemer goed inzicht heeft in zijn markt én de eigen organisatie. Dit inzicht kan vertaald worden naar een duidelijke strategie en een helder plan van aanpak. Dát is het recept om groeidoelstellingen te realiseren.

Onze ervaringen in de begeleiding van ondernemingen met groeipijn hebben wij gevat in een praktische methode die houvast geeft, genaamd ‘de Groeimonitor’. De groeimonitor is gebaseerd op de in de wetenschap en in de praktijk bewezen methoden van Business Model Canvas en de Balanced Scorecard.

Het groeiplan als routekaart
Groei kan kwalitatief en/of kwantitatief van aard zijn. Op basis van de groeimonitor brengen we samen met het management in kaart op welke wijze de onderneming haar groei wil en kan realiseren. Succesvolle ondernemers hebben 4 basiszaken op orde. Ze hebben een goede strategie en propositie, een strak georganiseerde interne organisatie (processen), de juiste mensen (personeel) om zich heen verzameld en een solide financiële fundering  waarmee ze de groei kunnen ondersteunen. We gaan samen op zoek naar waar het op deze vier onderdelen mogelijk niet goed gaat en waarom. Doordat we deze vaste methode doorlopen, ontstaat er automatisch een strategisch plan. Hiermee is de ondernemer in staat de route waarlangs groei moet worden gerealiseerd, te implementeren.

We vertellen je graag meer over hoe wij dit doen. Maak een afspraak met één van onze medewerkers.