En achter elke ondernemer zitten persoonlijke dromen, ambities en drijfveren, een gezin, een familie, normen en waarden.

Dat vergeten we als accountant, fiscalist of consultant misschien nog wel eens. Wij komen vaak aan boord omdat er ‘iets’ in de onderneming speelt. Of zijn al jarenlang de steun en toeverlaat, trusted advisor, van het bedrijf en hebben de groei uit eerste hand begeleid. Maar uiteindelijk staat achter dat bedrijf een persoon. Een ondernemer met een gezin, met persoonlijke dromen en ambities, met eigen normen en waarden.

Niet alleen wij, ook de ondernemer zelf vergeet dat nog wel eens. De ondernemer focust zich vaak vooral op zijn onderneming. Zeker in grofweg de eerste helft van zijn ondernemende leven. Vaak gaat alle energie, tijd en geld naar de onderneming. Logisch, toch? De onderneming is tenslotte zijn of haar ‘kindje’. Of een voortzetting van generaties hard werken, zoals vaak het geval is bij een familiebedrijf. Een familienaam, waarden en normen die hoog gehouden moet worden.

Als wij met die ondernemer praten -en dan bedoelen wij écht praten- dan komen er hele andere zaken naar boven. Als wij hem of haar, zonder een jaarrekening of aangifte, vragen naar bijvoorbeeld persoonlijke dromen, ‘bucket lists’, gezin, wensen en zorgen, dan gaat het gesprek niet meer over de onderneming. Het gaat dan over hoe die onderneming past in het plaatje van die ondernemer, als onderdeel van al die andere dimensies met zijn persoonlijke ambities en drijfveren als uitgangpunt.

Toekomstplan: Inventarisatie – advisering – implementatie

Tijdens dat belangrijke gesprek inventariseren we samen waar deze ondernemer staat. Vervolgens vertalen we zijn of haar persoonlijke dromen naar concrete doelstellingen. Soms stellen we samen vast dat inderdaad alle energie de afgelopen jaren in de onderneming is gaan zitten. Een noodscenario is er vaak niet. We confronteren de ondernemer met vragen als “Wat als je er morgen niet meer zou zijn…? Heb je het goed geregeld? Laat je je gezin verzorgd achter?”. Het zal je verbazen hoeveel ondernemers nooit of misschien slechts in een ver verleden hebben nagedacht over hun eventuele huwelijkse voorwaarden en testament. Daar waar hun persoonlijke situatie én de wetgeving inmiddels vaak grotendeels zijn gewijzigd. Dat noodscenario krijgt dan uiteraard eerste prioriteit.

Ook andere doelstellingen komen aan bod. De ondernemer heeft persoonlijke wensen, zoals eerder stoppen met werken, een tweede woning in het buitenland, een wereldreis, een persoonlijke kunstcollectie. Daarnaast kijkt de ondernemer naar zijn familie met thema’s als overdracht naar de volgende generatie, instandhouding van het familievermogen, familiefondsen en familiestatuten. Tot slot maken we ook zaken bespreekbaar die een nog bredere impact hebben, zoals werknemersparticipaties, maatschappelijk verantwoord investeren/beleggen en corporate governance.

Door middel van een nulmeting maken we inzichtelijk hoe het inkomen en vermogen reageert bij bepaalde scenario’s en of de eerder geformuleerde doelen haalbaar zijn en blijven. We identificeren daarbij de aandachtspunten voor fiscale en financiële structurering en estate planning. Daarbij beantwoorden we vragen als “welke dingen moeten nog geregeld worden? Voor de ondernemer zelf? Voor zijn gezin? Voor de continuïteit van de onderneming? Voor de impact op de maatschappij?” We adviseren de ondernemer en staan hem bij in de implementatie van de diverse trajecten. Als klankbord, als regisseur, als trusted advisor.

Ondernemingsfase – Ondernemersfase – Persoonlijke groei

Elke ondernemingsfase brengt zijn eigen dimensies met zich mee. Dat geldt ook voor de ondernemer én de persoonlijke groei van de ondernemer. Wanneer de ondernemer richting het einde van zijn ondernemende leven gaat, zijn er heel wat gesprekonderwerpen voor het maken van een persoonlijke planning. Bij die ondernemer is vaak ook ruimte en concrete behoefte om te praten over zijn persoonlijk plannen in de zogenoemde “flow fase”. De gesprekken in die fase gaan dan ook vaak over strategische vermogensallocatie- en vermogensoverdracht, ‘defensieve buffer’ en estate planning. We structureren het vermogen zodanig dat de diverse doelstelling haalbaar en uitvoerbaar zijn.

Onderschat niet dat in elke fase specifieke aandachtspunten gelden. Zo is een ondernemer in de Rollercoaster fase zich in veel gevallen niet bewust van het feit dat hij zijn hele vermogen in de ‘risicosfeer’ heeft zitten. Het vermogen wordt vaak in de onderneming gehouden; de persoonlijke dromen komen later wel. In deze situatie maken we voor de ondernemer inzichtelijk dat soms een andere verdeling meer evenwicht biedt in het totaalplaatje. Natuurlijk getoetst aan de eerder gestelde doelstellingen. Of we bieden de ondernemer de tools om de eerdere doelstellingen fiscaal optimaal en juridisch gestructureerd te bereiken.

Dynamiek bij familiebedrijven

Bij familiebedrijven speelt vaak een hele eigen dynamiek. Onderwerpen als aandeelhoudersovereenkomsten of familiestatuten komen soms al vroeg in de levensfase van een ondernemer in een (al generaties bestaand) familiebedrijf aan de orde. Deze onderwerpen moeten afgestemd worden op het persoonlijke plan van de ondernemer. En uiteraard ook regelmatig worden getoetst aan wijzigende wet en regelgeving of gewijzigde bedrijfssituaties. Wanneer de ondernemer zelf de grondlegger van het familiebedrijf is, dient hij zelf tijdig na te denken over wat hij nalaat en op welke manier hij wil nalaten. Ook hier adviseren wij de ondernemer en staan hem bij in de diverse afwegingen. Als klankbord, als regisseur, als trusted advisor.

Wij kiezen er met ons Toekomstplan voor om alle dimensies van de ondernemer integraal te benaderen. Achter elke onderneming een ondernemer. Met persoonlijke dromen, ambities en drijfveren, een gezin, een familie, normen en waarden. Met ons Toekomstplan zorgen wij ervoor dat wij én de ondernemer zelf die kern niet kunnen vergeten.